café De Steenbok Beek

Gedeeltelijke herbouw en interne verbouwing

Brand in de keuken van café de Steenbok veroorzaakt zoveel schade dat een gedeeltelijke herbouw noodzakelijk is.

De herbouw biedt de mogelijkheid om de wat “rommelige” situatie aan de oostzijde een meer heldere vorm te geven. De aanbouwen en bijgebouwen worden opgenomen in één bouwvolume, dat verbonden is met de hoofdbouwmassa.

Qua vormgeving wordt aangesloten op het bestaande bouwdeel. Hierdoor ontstaat een harmonieuzer geheel. In de binnenhoek tussen de bestaande serre en de nieuwe aanbouw ontstaat ruimte voor de aanleg van een terras.

Werkzaamheden:
ontwerp
vergunningen
aannemersselectie
werktekeningen
bouwbegeleiding

Ontwerp:
mei 2011

Uitvoering:
oktober 2011 - maart 2012

nieuwe situatie Peeskesweg
bestaande situatie Peeskesweg
nieuwe situatie  achterzijde, Peeskesweg
oud en nieuw
geveltekeningen