Marcel Bruggeman

Marcel Bruggeman, een praktisch ingestelde architect en bouwkundige.

MBA-portretfotoIk ben geschoold in zowel bouwtechniek als architectonisch ontwerpen. Ik vind dat je de bouwtechniek en het architectonisch ontwerp niet los van elkaar kunt zien. Ik sta dan ook zelf met beide benen diep in de praktijk. Het ene been in het ontwerp en het andere in de uitvoering. Na jarenlange ervaring opgedaan te hebben in dienst van architectenbureaus ben ik inmiddels sinds 2010 werkzaam als zelfstandig architect.

Als ontwerper sta ik een ambachtelijke werkwijze voor. In de zin dat architectuur hoofdzakelijk een dienend vak is. De architect geeft vorm aan de wensen en behoeften van zijn opdrachtgever en begeleidt de opdrachtgever tijdens het hele proces van initiatief tot en met de oplevering.

De architect zet zijn kennis, vaardigheden en ervaring in om de vraag en wensen van de opdrachtgever te realiseren. Hierbij gaat het niet om het werken volgens een vaste stijl of sfeer. Stijl en karakter worden bepaald door de situatie en mijn visie daarop. Andere bepalende aspecten zijn kwaliteit, duurzaamheid, technische mogelijkheden, de geldende regelgeving en het beschikbare budget. De architect begeleidt u ook in contact met overheid en bouwondernemers. Al deze ingrediënten en krachtenvelden zijn van invloed op het ontwerp.

De architect neemt dit alles in ogenschouw en stelt zich tot doel om uw wensen zo goed mogelijk vervullen binnen de aanwezige randvoorwaarden.

Plannen voor renovatie of verbouw kunnen vaak vergunningsvrij gerealiseerd worden, maar regelmatig is er een vergunningsplicht. In beide gevallen is het verstandig om uw plannen te bespreken met een architect. Een architect kan vanuit zijn ervaring en expertise een meerwaarde meegeven aan het ontwerp voor uw nieuwe, uitgebreide of gerenoveerde woning of aanbouw. Omdat een verbouwing vaak tientallen jaren mee gaat is het raadzaam om een doordacht ontwerp te (laten) maken waar het maximale uit is gehaald. Marcel Bruggeman helpt u graag bij al uw (ver)bouwplannen.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Werkwijze

Het bouwen of verbouwen van een woning is een complex proces. Om u inzicht te geven in het traject van ontwerp tot eindproduct vindt u hier een stappenplan. Of u elke stap nodig heeft hangt af van uw specifieke situatie. In overleg kan op basis van de gekozen stappen een geheel vrijblijvende offerte worden gemaakt.

STAP 1 – Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wanneer u contact met mij opneemt, kan er een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Dit kan tijdens kantorenuren op werkdagen, maar ook ’s-avonds of op zaterdag. We zullen dan de volgende zaken bespreken.

 • Uw ideeën, wensen en eisen
 • Beoordeling van de bestaande situatie, indien relevant
 • Het beschikbare budget
 • Het gewenste tijdschema
 • Welke stappen er geoffreerd kunnen worden

Informatie die handig is bij het gesprek is bijvoorbeeld:

 • Foto’s van het kavel of te slopen huis
 • Archieftekening, kavelpaspoort of andere informatie aangaande het perceel
 • Bestemmingsplaninformatie, indien beschikbaar
 • Eventuele referenties; afbeeldingen van andere woningen die u aanspreken

Vervolgens stuur ik u binnen enkele dagen een offerte op maat toe.

STAP 2 – Inventarisatie

 • Archiefonderzoek bij de gemeente
 • Werkbezoek en inmeten van het kavel / bouwvlak
 • Intekenen van het kavel
 • Bij verbouw of uitbouw: inmeten en intekenen van de bestaande bouwkundige toestand

STAP 3 – Ontwerpfase

 • Gezamenlijk opstellen van het PvE (Programma Van Eisen = wensen van opdrachtgever). Wat zijn exact uw wensen m.b.t. de nieuwe woning?
 • Vervaardigen van een ruimtelijk ontwerp op basis van uw wensen en eisen
 • Vervaardigen van nieuwe plattegronden en doorsnede
 • Vervaardigen van eenvoudige 3d-tekening ter ondersteuning/ uitleg. Eventueel een maquette
 • Bespreking van de voorstellen met de opdrachtgever
 • Eventueel wijzigen/ aanpassen/ samenvoegen van het ontwerpvoorstel naar aanleiding van de bespreking
 • Vervaardigen van een inschatting van de bouwkosten op basis van prijs per m2 / m3

STAP 4 – Aanvraag omgevingsvergunning

 • Ontwerptekeningen uitwerken tot bouwkundige tekeningen, geschikt voor de aanvraag omgevingsvergunning
 • Tekenen van totale nieuwe toestand incl. gevels, doorsnede en situatietekening (schaal 1:100/ 1:1000)
 • Aansturing van derden m.b.t. constructie en berekeningen bouwbesluit, (daglicht, ventilatie en energieprestatie)
 • Tekenen van technische details
 • Controle brandveiligheid en vluchtwegen, eventueel overleg met brandweer
 • Bepalen van leidingen, riolering, hemelwater
 • Het bijwonen van vergaderingen met de Commissie van Welstand en Monumenten
 • Invullen digitaal formulier vergunningsaanvraag en verzenden van alle documenten via het omgevingsloket
 • Naast een digitale kopie wordt er standaard 1 set als hardcopy aan de opdrachtgever geleverd

STAP 5 – Materialisatie

Na het aanvragen van de omgevingsvergunning kan het plan worden uitgewerkt tot in detail. Dit betekent dat de volgende zaken worden gerealiseerd:

 • Vervaardigen van lichtplan (incl. alle elektrapunten/ kabel/ audio en telefonie)
 • Materiaalkeuze van vloeren, wanden en plafond, verwerkt in een afwerkstaat

Met deze input kunnen o.a. de technische tekeningen voor de aannemer worden vervaardigd.

STAP 6  – Technische omschrijving en afwerkstaat

Om op een juiste manier verschillende offertes van aannemers te kunnen vergelijken is het belangrijk dat ze hetzelfde uitgangspunt hebben. Dit wordt gerealiseerd door een technische omschrijving en/ of afwerkstaat te vervaardigen van de uit te voeren werkzaamheden. In de technische omschrijving staat exact omschreven wat de aannemer dient te maken en aan welke kwaliteiten hij zich dient te houden. In de afwerkstaat staat de afwerking van wand, vloer en plafond per ruimte omschreven. Omdat er geen onduidelijkheden zijn krijgen we aanbiedingen die we goed met elkaar kunnen vergelijken.

Bij een nieuwbouwproject wordt er zowel een technische omschrijving als een afwerkstaat gemaakt. Samen met de technische tekeningen vormen de technische omschrijving en afwerkstaat een onderdeel van de contractstukken met de aannemer.

STAP 7 – Aanbesteding/ aannemerselectie

Voor het selecteren van de juiste aannemer met een gunstige prijs en een goede kwaliteit zullen de vervaardigde stukken (doorgaans) naar 3 verschillende partijen worden verstuurd.  De binnengekomen offertes worden nakijken en vergelijken op prijs en kwaliteit. Tevens geef ik advies bij de onderhandelingen en selectie van de aannemer.

STAP 8 – Bouwbegeleiding

De bouwbegeleiding is een belangrijk onderdeel van het bouwproces. U heeft immers een goed ontwerp laten maken en dat moet ook zo worden uitgevoerd. Opdrachtgevers kiezen  er meestal voor om de architect deze bouwbegeleiding ook te laten uitvoeren. Het gaat dan om de volgende zaken:

 • Esthetische en technische controle
 • Beantwoorden van vragen van de aannemer
 • Meer- en minderwerk bespreken en rapporteren
 • Notuleren van werkbesprekingen en deze uitwerken als contractstukken
 • Aanvullende tekeningen voor de aannemer maken (werkvoorbereiding, details van aansluitingen, oplossingen van onvoorziene situaties)

STAP 9 – Oplevering

De bouwfase zal worden afgerond met een eindoplevering waarbij de aannemer, architect en opdrachtgever gezamenlijk het resultaat aan een inspectie zullen onderwerpen. Indien noodzakelijk, zal er tijdens deze eindcontrole een lijst worden opgesteld van zaken die bijgewerkt, aangepast en/of verbeterd moeten worden. Na deze laatste stap zal het gehele bouwtraject worden afgesloten.

 

curriculum vitae

M.W.Bruggeman, architect AVB
geboren 24 januari 1971 te Elst (Gld)

Opleidingen: (afgerond met goed gevolg)
AVB (architectuur), academie van bouwkunst te Arnhem 1994 – 2001
HTO-Bouwkunde, Hogeschool Gelderland, technische faculteit te Arnhem 1988 – 1993
HAVO, gemeentelijke scholen gemeenschap Doetinchem te Doetinchem 1983 – 1988

Werkervaring:
Zelfstandig architect te Zeddam van 2010
Architect, Rapp+Rapp te Rotterdam 2002 – 2010  website RAPP+RAPP
assistent ontwerper, Brouwer Steketee Architecten te Rotterdam 1999 – 2002 website 01-10 architecten R4a Room for Architecture
Bouwkundig CAD-tekenaar, Compositie 5 architectuur te Breda 1996 – 1999  C5 Architecten
Bouwkundig tekenaar (handmatig), architectenbureau H. van Weringh hbo bna te Wageningen 1994 – 1996

Vaardigheden:
computerprogrammatuur:
Autodesk Revit
Autodesk Autocad

Autodesk 3ds Max Design

Adobe Creative Suite (Photoshop, Indesign, Illustrator)
MS Office