ontwerp kapel ‘s-Heerenberg

Ontwerp voor Kapel bij Emmaus kerk

De Emmaus kerk voor ‘s-Heerenberg en Lengel zal op termijn zijn functie als kerk verliezen. Het kerkbestuur en betrokken parrochianen denken na over een plek waar die kerkelijke ornamenten en attributen en de geest van de Emmausparrochie behouden kan blijven. Een ontwerpcompetitie onder 3 ontwerpers moet een goed idee genereren voor een kapelachtige ruimte in de bijruimten van het oorspronkelijke kerkgebouw.

In het ontwerp worden ingrepen gedaan om de beschikbare ruimte een meer sacrale sfeer te geven en de kerkelijke ornamenten een plek te geven. Met deze ingrepen wordt gepoogd een uitstallingsruimte voor de (kerkelijke)ornamenten en attributen te creëeren, die tevens kapel is voor gelovigen die zich tot God of Maria willen richten.
Voor dit alles is slechts een minimaal budget beschikbaar.

Werkzaamheden:
ontwerp

Ontwerp:
juni 2012

ontwerp rendering
rendering ontwerp
rendering ontwerp
plattegrond ontwerp
bestaand
3D bestaande ruimte